BENZINERES

Accés Franquiciats

Consulti online l'estat de les seves Activitats amb el Departament de Carburants.

Avís informatiu sobre tractament automatitzat de dades personals

Les dades personals facilitades que tenen caràcter obligatori per la contractació dels productes i serveis de Corporación Alimentaria Guissona S.A., seran incloses en fitxers automatitzats, responsabilitat de Corporación Alimentaria Guissona, S.A.
La finalitat del tractament serà la realització de transaccions comercials, prestació de serveis, i enviament d´informació comercial sempre que Corporación Alimentaria Guissona, S.A. ho consideri d´interès per a l´usuari, sobre productes i serveis propis o d´empreses del Grup Alimentari Guissona. La relació d´aquestes societats es troba en la pàgina web www.cag.
Vostè podrà exercir el dret d´accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels quals sigui titular, així com la revocació del consentiment prestat per la cessió de les seves dades a les empreses del Grup Alimentari Guissona, mitjançant sol·licitud per escrit a Corporación Alimentaria Guissona S.A., amb domicili social al C/Traspalau, nº 8, codi postal 25210 de Guissona (Lleida), acompanyant fotocòpia del DNI o bé per e-mail a: guissona@cag.es, esmentant nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte.